Bir Hata Oluştu

Veritabanı sorgusu gerçekleştirilemedi

Got error 28 from storage engine: SELECT games.*, gamecategories.sef as category_sef, gamecategories.sef_en as category_sef_en FROM games LEFT JOIN gamecategories on( gamecategories.id = games.categoryid ) WHERE games.active = "Y" && ( games.id in (select gameid from gamecategories2 where categoryid = 13) ) ORDER BY hit DESC LIMIT 12